• تاریخ: بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 26169

ازدواج هایی به سبک سادگی یک لبخند

از آغاز مراسم ازدوج دانشجویی امسال تا کنون یازده کاروان زوج دانشجو، پیوند آسمانی خود را در حرم مطهر رضوی جشن گرفته اند.   به گزارش گوهرشادنیوز، از آغاز مراسم ازدوج دانشجویی امسال تا کنون یازده کاروان زوج دانشجو در ق ...

از آغاز مراسم ازدوج دانشجویی امسال تا کنون یازده کاروان زوج دانشجو، پیوند آسمانی خود را در حرم مطهر رضوی جشن گرفته اند.

 

به گزارش گوهرشادنیوز، از آغاز مراسم ازدوج دانشجویی امسال تا کنون یازده کاروان زوج دانشجو در قالب «طرح ملی همسفر تا بهشت»  پیوند آسمانی خود را با سفر به مشهد و حضور در حرم مطهر رضوی جشن گرفته‌اند.

در ادامه، شما را به دیدن تصاویری شور انگیز از این پیوند آسمانی آگاهانه و به هنگام دعوت می‌کنیم.

photo5825433030725052378 photo5825433030725052391 photo5825433030725052389 photo5825433030725052390 photo5825433030725052386 photo5823439371330758803 photo5825433030725052387 photo5825433030725052388 photo5825433030725052385 photo5825433030725052382 photo5825433030725052379 photo5825433030725052368 photo5825433030725052374photo5825433030725052367